mandag den 26. oktober 2009

ICH: BARE DU FÅR PILLET DIN S jæls r everssting op, så b lodet k an rul le, b are den indelukkkede "tone" bliver sproget, b are dit _c_c_c_c_c int ellektuelle hXXXXXX (eller b are resterne) kan finde sin løsning, en udløsning, et sted a t v i s e s i g f r e m, e t forsvarsløst led. Det lllllttttlllll (ieeue) hælder poesien på kritikkens d igler og røveren flasher sin egen røv !!! ( sin egen gennemlyste røv )