lørdag den 10. oktober 2009

AAAA: Kogt op skreget skrig, kobber af råb, lange lange lange sagesløse udbrud TEM TEM TEEEEEEEEEEEEEEEEEM!